Emisje prywatne akcji

target

Wspieramy ściśle zdefiniowane projekty, realizowane przez podmioty o już ugruntowanej pozycji z widocznym udziałem w rynku.

W takim przypadku oprócz zaangażowania środków własnych zapraszamy do udziału inwestorów indywidualnych.

idea

Nasza filozofia inwestowania zakłada posiadanie w finansowanych przedsięwzięciach mniejszościowych pakietów udziałowych.

Bieżące zarządzanie operacyjne pozostaje w rękach dotychczasowej kadry, gdyż naszym zdaniem tylko ona, posiadając wiedzę o firmie i niezbędną znajomość branży, gwarantuje efektywną realizację zamierzeń inwestycyjnych.

innovation

Szczególną uwagę kierujemy dla przedsięwzięć na średnio-zaawansowanym etapie rozwoju, które opierają się o rozwiązania w obszarze nowych technologii z perspektywą szybkiego wzrostu w różnych sektorach gospodarki.

Lokowanie kapitału na tym etapie pozwala uzyskać atrakcyjną cenę zakupu akcji względem późniejszego kursu giełdowego przy jednoczesnym zminimalizowania ryzyka inwestycyjnego.

Szczególnie cenimy projekty innowacyjne, ponieważ cechuje je ciekawa perspektywa, a ich właściciele często borykają się z problemami pozyskania taniego źródła finansowania.

radar

Wykreowana przez nas przestrzeń w której spotyka się profesjonalny inwestor zewnętrzny z potencjałem przedsiębiorcy pozwala na dynamiczny rozwój i tworzy bezpieczeństwo.

Przebieg Inwestycji

Do tej pory zainwestowaliśmy w spółki z takich sektorów jak m.in.: ochrona środowiska, ubezpieczenia czy medycyna estetyczna.

Architekci Zysku

Istnieje możliwość spotkania na terenie
całej Polski i Niemiec.

biuro@architekcizysku.pl

+48 533 003 633

+48 695 443 181

ul. Dąbrowskiego 77a
Poznań, 60-529

© 2017 Architekci Zysku. Oferta O nas Kontakt

Architekci Zysku nie prowadzą działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 94 z późn. zm.). W szczególności, ale nie wyłącznie, Architekci Zysku nie oferują i nie prowadzą działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub działalności w zakresie doradztwa inwestycyjnego.