CM International

Skrót informacji o spółce:

Nazwa: CM International S.A.
Kraj: Polska
Miasto: Wrocław
Adres: ul. Miłoszycka 19
Kapitał zakładowy: 620 000 PLN
Ilość akcji: 1 200 000
Strona internetowa: www.cos-medico.eu

Architekci Zysku

Istnieje możliwość spotkania na terenie
całej Polski i Niemiec.

biuro@architekcizysku.pl

+48 533 003 633

+48 695 443 181

ul. Dąbrowskiego 77a
Poznań, 60-529

© 2017 Architekci Zysku. Oferta O nas Kontakt

Architekci Zysku nie prowadzą działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 94 z późn. zm.). W szczególności, ale nie wyłącznie, Architekci Zysku nie oferują i nie prowadzą działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub działalności w zakresie doradztwa inwestycyjnego.